Varikosel Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

Varikosel Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

Varikosel nedir?

Tüm erkeklerin % 15 kadarında ve kısırlık sorunu ile başvuranların % 40'ında saptanan varikosel (testis damarlarında genişleme, varisleşme) en sık rastlanan ve mikrocerrahi ameliyat sonucu en başarılı sonuç aldığımız kısırlık sebebidir. Varikosel testislerde sıcaklık artışı ve toplardamardaki kanın organa geri akımı sonrası mikro dolaşımı etkileyerek sperm üretimini bozar; sayı, hareketlilik, yapı ve kromozomal yapıya etki sonucu dölleme kapasitesini olumsuz etkiler.

Varikosel, skrotum adı verilen yumurtalık torbalarında yumurtalıkların etrafında oluşan varisli damarlardır. Varikosel sol tarafta daha sık görülür. Önemi kısırlığa sebebiyet vermesinden dolayıdır. Hastaların ağrı olmazsa da testisteki sperm hücrelerini bozacağı için tedavi olmaları gerekmededir.20-30 yaş grubunda en fazladır. Hiç belirti vermeyen varikoseller de vardır.

Varikosel niye daha çok sol tarafta olur?

* Soldaki toplar damarın boşaldığı yer ana damarla dik açı yapar.Bu nedenle kan tam olarak boşalmaz.

* Testisin sol toplar damarı daha uzundur.

* Soldaki toplar damarın içerisinde kanı ileri pompalayacak kapakçıklar daha az ve yetersizdir.

* Soldaki damardaki basınç daha fazladır.Böylece kanı ileri sevk edemez.


Varikosel neden ve nasıl ortaya çıkar?

Varikosel ergenlik yaşlarında ortaya çıkmaya başlayan ve zaman ile ilerleyen bir toplardamar hastalığıdır. Genetik yapısı uygun olan ve ayakta fazlaca duranlarda bazen ağrı ve görüntü bozukluğu ile ortaya çıkarsa da kısırlık ve diğer nedenler ile yapılan el muayenesinde saptanır. Toplardamarların içinde bulunan ve ters akımı engelleyen valf sistemini oluşturan kapakçıkların damar çapı genişlemesi sonucunda yetersiz kalması ile testislerin toplardamar çıkışında basınç artışı gerçekleşir. Artan basınç sonucu testis dokusu içindeki kan dolaşımı (mikrosirkülasyon) bozularak sperm üretimi etkilenir.

Varikosel hangi sorunlara yol açar?

Varikosel tek başına bir sağlık sorunu oluşturmaz. Sperm hücrelerini etkileyerek kısırlık sebebi olması ve bazen de ağrıya neden olması nedeni ile tedavisi gerekir. Ağrı sorunu olmayan ve kısırlığın sorun oluşturmadığı kişilerde herhangi bir tedavi yapılmasına gerek yoktur.

Varikosel şikayetleri nedir? Varikosel belirtileri nelerdir? Varikosel Tanısı nasıl konur?

Değişik varikosel belirtileri olabilir.Varikosel belirtileri olarak bazen kasığa vuran künt ağrıya ve testiste çekilme hissine neden olabilir. Ayakta uzun süre kalındığında ağrı artar, yatmakla azalır ve bu en sık görülen varikosel belirtisi dir. Muayene tanı koymada genellikle yeterlidir. Muayenede genişlemiş ve kıvrılmış damarlar hissedilebilir. Hasta yatırıldığı zaman damarlar boşalmakta ve damar pakeleri kaybolmaktadır. Varikoselli erkeklerin çoğu belirti vermezler. Genellikle başka bir hastalığa bakılırken tesadüfen gözükür.

Belirti veren varikosel de ağrı olabilir.Testiste çekilme hissi de vardır.Bilhassa ayakta dururken ve sıcakta damarlar belirginleşir ve el ile bir sicim gibi his edilir ve huzursuzluk verir.İlerlemiş vakalarda testisin kıvamı yumuşamıştır ve büyüklüğü biraz azalmıştır. Varikoselin büyüklüğü ve tahribatına göre üç dereceye ayrılır. Bu derecelendirme normal el muayenesi veya ultrasonografi ile yapılır.

Farklı derecelerde görülebilen varikoselin tanısı bu konuda tecrübeli bir Üroloji- Androloji uzmanı tarafından doğru şartlarda yapılacak detaylı bir muayene ile konulmalıdır. Sadece doppler ultrasonografi ile saptanabilen varikosellerin ameliyat edilmesi fayda sağlamadığından çok özel durumlar dışında varikosel tanısı için hassas bir muayeneden başka herhangi bir tetkik (ultrason vb.) istenmemelidir.

Günümüzde varikosel teşhisleri ve ameliyat kararları Doppler Ultrasonografi ile konulmaktadır.Çünkü varikoseli olan erkeklerde kan akımının yavaşlaması ve geri akımına bağlı infertiliteye neden olabilir. Sizde "varikosel belirtileri" nin tümü veya herhengi bir "varikosel belirtisi" var ise bir üroloji uzmanına başvurunu..

Varikosel tedavisi nasıl yapılmalıdır?

Varikosel tanısı konulan kişiye kısırlık sorunu için öncelikle mikrocerrahi varikosel ameliyatı önerilmelidir, Varikosel saptananlara ilk tercih olarak ilaç tedavisi veya tüp bebek yöntemleri uygulanması doğru değildir. Doğru tanı konulması ve mikrocerrahi yöntemin başarıyla uygulaması ile tedavisi gerçekleştirilen varikosel hastalarında spermiyogram parametrelerinde % 80'in üzerinde istatistiki anlamlılık gösteren düzelme sağlanır ve bunların çoğu başka bir tedavi gerektirmeden çocuk sahibi olabilirler. Geri kalanların önemli bir kısmı ise rahimiçi aşılama gibi, tüp bebek uygulamasından daha kolay ve ekonomik bir yöntemden faydalanabilir seviyeye geleceklerdir.

Daha önce varikosel ameliyatı yaptırmış fakat olumlu sonuç alamamış olanların önemli bir kısmında nüks varikosel tabir edilen durum saptaysa da varikoselin ameliyat sonrası nüks etmesi mümkün değildir. Gerçekleştirilen ameliyatın teknik nedenler ile yetersiz kaldığı bu vakalarda mikrocerrahi düzeltme ameliyatı uygulanarak olumlu sonuç alınabilmektedir.

Tüpbebek (mikro-enjeksiyon) uygulamasından önce varikoselin opere edilmesi ile sperm hücrelerinin dölleme yeteneğini azaltan, kromozomlardaki parçalanma oranını arttıran etkinin ortadan kaldırılması ile hamilelik oranlarının arttığı saptanmıştır.

Kısırlık nedeni ile başvuran erkeklerde varikosel tanısının muayene ve doppler ultrasonografi yöntemlerinin yanlış uygulanmaları sonucu ve hatta bazen maalesef ticari yaklaşımlar ile gereğinden çok konulduğunu ve gereksiz olarak ameliyatlar uygulandığını bilmekteyiz. Mikrocerrahi varikosel ameliyatını ülkemizde başlattığım 1993 senesi itibarı ile 2500’den fazla mikrocerrahi ameliyat yapmış olmama rağmen hatalı varikosel tanısı ile bana ameliyat için başvuran yüzlerce kişiye de ameliyat olmaları gerekmediğini zorlukla izah etmek zorunda kaldım.

Hassas mikrocerrahi yöntemlerin kullanılmasıyla gerçekleştirilen bu özel operasyon yerine uygulanan diğer teknikler veya mikrocerrahinin tekniğin başarısız uygulanması neticesi varikosel ameliyatı uygulanan hastaların yaklaşık % 40'ında varikosel ortadan kalkmamaktadır. Hastaların bir kısmında ise lenf kanallarının bağlanması sonucu hidrosel, hatta atardamarların bağlanması neticesinde yumurtanın dumura uğraması gibi çok ciddi ve düzeltilmesi imkan dahilinde olmayabilecek komplikasyonlar meydana gelebilmektedir. Fayda oranı % 80'lerin üzerinde olan varikosel ameliyatının gereksiz ve başarısız uygulamaları sonucu bu oran % 20'lere dek düşebilir. Bu nedenle ameliyat önerilen kişilerin konuyu basite almayıp detaylı tetkik ederek uzmanlar ile konsülte etmeleri uygundur.

Varikosel niçin erkekte kısırlığa sebep olur?

Genişlemiş damarlar testisler tarafından kullanılmış venöz kanı taşıyamazlar. Akımda durgunluğa ve hatta geri akıma neden olurlar. Bu nedenle sperm parametreleri etkilenir ve kısırlığa neden olur.

* Erkekte sperm gelişimi için en uygun ısı 35 derecedir.Normal vücut ısısı 36-37 derecedir.İşte bu aradaki ısı farkını testis torbası sağlar. Varikosel de ise kanlanma daha çok olduğundan dolayı torba bu özelliğini kaybeder ve ısı farkını sağlayamaz. Dolayısıyla spermlerde hem sayı hem de kalite olarak düşmeler gözlenir, sperm sayısı azalır bazen de sperm rengi değişkenlik gösterir.
* Testisin çevresinde kan göllenmesi olduğu için kanın içindeki bazı hormonlar direk olarak testise etki ederek sperm hücrelerini bozar.
* Testis üzerindeki damardaki göllenme direk etki eder ve hücrelerin hareketliliğini önler.

Erkekte varikosel tedavisi ve varikosel ameliyatı nasıl yapılır?

Ağrısız ve belirtisiz varikoseli olan hastalarda, testislerde küçülme yapmayan ve infertiliteye (kısırlık) neden olmayan varikosellerde tedaviye gerek yoktur. Varikosel ağrı yapıyorsa, testislerde küçülmeye ve kısırlığa neden olmuş ise cerrahi tedavi gereklidir. En etkili cerrahi girişim mikrocerrahi yöntemi ile internal ve eksternal spermatik venlerin bağlanmasıdır.

Varikosel bitkisel tedavi bir çok hasta tarafından denense de bu şekilde yapılan bitkisel tedavi anlamlı sonuçlar sağlamamakta ve gerçek tedavi bir üroloji uzmanı tarafından planlanmalıdır.

Varikosel ameliyatının başarısı nedir, ameliyatın başarısı nasıl anlaşılır?

Ameliyatın başarısı ve etkinliği operasyondan hemen sonra anlaşılmaz,bir süre geçmesi gerekmektedir.Bir sperm hücresinin yapılmaya başlaması ile olgunlaşıp depo edilmesi arasında 75-90 gün gerektiğinden ameliyattan ortalama 3 ay sonra sperm hücrelerine ait bozukluklar düzelmeye başlar. 3 ay sonra yapılacak bir spermiogram, sperm sayısı ve sperm rengi değerlendirilmesi ile birlikte ameliyatın başarısı hakkında gerekli bilgiyi vermektedir. Yapılan çalışmalarda varikosel ameliyatından sonra sperm bozukluklarının düzelme oranı ortalama %60-70 oranındadır.

Erkekte kısırlığa yol açan nedenlerin başında gelen varikosel kolay düzeltilebilir bir hastalıktır ve iyi bir mikrocerrahi ameliyatı ile çoğu erkekte kısırlık yönünden hızlı bir düzelme olmaktadır. Varikosel ameliyatları üroloji uzmanları tarafından yapılmaktadır.Varikosel forum sayfamızda da ürolog doktorlar tarafından değerlendirilmiştir. Varikosel forum sayfamızda sorulmuş soruları ve cevapları okuyabilirsiniz.

Önlem alın!!

v Fazla ayakta durmamaya dikkat edilir.Akşam mutlaka uzun oturup ayaklarınızı yükseğe kaldırın.

v Testis torbasındaki kan drenajını önleyen hareketlerden ve egzersizlerden mutlaka kaçının.

v Testis ve torbanın hareketini önleyen kot gibi dar pantolon ve sıkı iç çamaşırı giymeyin.

v Ağır spor ve egzersizlerden kaçının,yük kaldırmayın.Varikosel konusunda yanlış bilinenler ve bilimsel gerçekler:

1. Varikosel en sık saptanan ve başarılı tedavi ile en olumlu neticelerin alındığı erkek kısırlığı sebebidir. Varikosel teşhisi doppler ultrason ile değil, el muayenesi ile yapılmalıdır. Doppler ultrason ile çok sayıda kişiye hatalı olarak varikosel teşhisi konulmakta ve gereksiz ameliyatlar yapılmaktadır. El ile muayenede saptanamayan varikosel opere edilmemelidir; fayda sağlamaz.

2. Varikoseli olan erkeklere öncelikle tüp bebek, ICSI, aşılama benzeri yardımlı üreme teknikleri uygulanmamalıdır. Varikosel spermin kromozomal yapısını bozarak (DNA fragmantasyonu) yumurtayı dölleme gücünü azaltmakta; dölleme gerçekleşse dahi düşük oranını yükseltmektedir. Ayrıca tüp bebek sadece son çare olarak görülmeli, bebekte doğumsal anomali ve hastalık risklerini yaklaşık %30 kadar arttırdığı ve anne açısından da riskli olduğu unutulmamalıdır.

3. Varikosel ameliyatında teknik olarak en başarılı ve komplikasyon ihtimali en düşük yöntem mikrocerrahidir. Mikrocerrahi varikosel operasyonunda teknik başarı %99 üzerine çıkmakta, önemli komplikasyon oranı %0’a, önemsiz komplikasyon oranı %3-5’e yaklaşmaktadır. Diğer cerrahi yöntemlerde hidrosel riski %40’a, atardamar hasarı %5’e kadar çıkmaktadır.

4. Varikoselin başarılı bir cerrahi sonrası nüks etmesi yani tekrarlaması mümkün değildir fakat yapılmış olan operasyon yetersiz kalabilir ve bu durumlarda mikrocerrahi düzeltme ameliyatı uygulanabilir. Mikrocerrahi dışındaki operasyon yöntemlerinde uygulanan teknik nedeni ile yetersiz cerrahi oranı %40'a kadar çıkmaktadır.

5. Mikrocerrahi varikosel ameliyatı basit bir cerrahi girişim değildir; mikrocerrahi konusunda uzmanlaşmış, deneyimli ellerde başarılıdır, her teknik gibi hatalı ve yetersiz uygulamaları ciddi komplikasyonlara, organ kaybına yol açabilir. Başarısız varikosel ameliyatı sonrası komplikasyonlar nedeni ile sorun yaşayan, spermiyogramları daha da bozulan çok sayıda hasta bulunmaktadır.

6. Her uygulanan mikrocerrahi ile varikosel ortadan kalkmayabilir, atardamar ve lenfatik kanal hasarları ile hidrosel ve organ kaybı gibi komplikasyonlar görülebilir; uygulanan teknik kadar tekniğin ne kalitede uygulandığı da çok önemlidir! Yurtdışından döndükten sonra ülkemizde 1992’de başlatarak 2500’den fazla vakada uyguladığım bu tekniği birçok asistanıma öğreterek Türkiye’nin değişik bölgelerinde yaygınlaşmasına katkı sağladım. Özellikle üniversite hastanelerinin Androloji ile ilgilenen öğretim üyeleri arasında mikrocerrahi teknik ile varikosel ameliyatı son yıllarda en çok tercih edilen yöntem haline gelmiş olup yurtdışındaki seçkin klinikler de mikrocerrahi tekniği benimsemiştir.

Doç. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Üroloji Anabilim Dalı

Varikosel Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir? yorumları

 • Image Description
  Ziyaretçi ibrahim aydın
  16.08.2010

  sol testilerimden toplu damarlarımda varisleşme oluşmakta ilk amelyatım iyi geçti ama tekrar 5 ay sonra tekrar gelişti ikinci ameliyat oldum bu defa uzun bir zamandan sonra spermlerinde bir düşüş oldu cisel ilişkimde sperm sayılarım düştü ve bu bana psikolojimi bozmaya başladı ne yapmam lazım yardımcı olursanız iyi olur yada nereye baş vurmam gerek

 • Image Description
  mehmetgs
  12.02.2011

  mrb bende tesadüfen askerde muane sırasında karşılaştım bu hastalıkla askerde bana bi takım testler yaptırtılar sperm testi %70 çıkmıtı 6 aysonra tekrr gelmmei istediler fakat acemi birli olduğu içn burda olmassa orda doktora tekrr muane olmam gerktiğini söyledi bende 6 ay sonra tekrar gittiğimde %60 inmişti ve sol testisimde küçülme var damarlardan oluşan bir kütle var bunu dokunulduğu zamn hissedile biliyor damarlar 3 yıl oldu bende doktora gidemedim sosyal güvencem olmadığı içn şimdi çalışıyorum sigortalı lütfen benm durumum nasıl ameliyata gerek varmı birde ikinci sorum mastürbasyon herhargi bi yan etki yaparmı hastalık için şimdiden çok teşekkür ederim lütfen beni aydınlatın ne yapamam gerekiyor saygılarımla mehmet

 • Image Description
  mehmet_21
  05.03.2011

  sağ kasığımda çok fazla rahatsız edici bir ağrı var sıcak ortamda oluşmuyor sadece soğuk ortamda oluşuyor geçen sene varikosel ameliyatı oldum ama geçmedi geçen hafta doktora gittim ameliyatında bi sorun yok dedi ama sorun yoksa neden ağrılar devam ediyor geceleri uyuyamıyorum çok sık küçük abdeste çıkıyorum bütün hayatım felç olmuş durumda sokağa çıkamıyorum seyahat edemiyorum mastürbasyon yapmanın zararı varmı? lütfen yorumuma cevap yazın zor durumdayım hocammm.

 • Image Description
  e19
  20.06.2011

  Sol testisimin alt kısmında elle dokunma sonucu bir kısım damar toplandığını hissettim.Ve damarlar sadece sol testisimde mevcut.Boşalma sırasında sağ testimde şişme olurken sol testisim aynı kalıyor.Sizce nedeni ve tedavisi nedir?Teşekkürler..

 • Image Description
  e19
  20.06.2011

  Sol testisimin alt kısmında

 • Image Description
  Ziyaretçi
  15.07.2011

  sevgili admin benim yumurtalıklarımda çok ağrı oluyor genelde oturuken veya işte devamlkı bükük durduğum zaman oluyor ilk önce doktora gittiğimde bana dediki yumurtalıklarında damar büyümesi vardedi.geçen sene gene gittim bu sefer ultrason felan çektiler bişi yok dediler.ama böyle yumurtalardan başka bişiler var içinde sıvı ya benziyor ama katı gibi aynı yumurtalarımgibi içerisinde kayıyor fakat yumurtama bazen galiba yapışıyor ve sonucunda ağrı yapıyor.bunun bu konu ile bir ilgisi olabilirmi.ne olduğunu bilmiyorum o içindeki şeyin damarda olabilir fakat seçemiyorum

 • Image Description
  Ziyaretçi
  01.11.2011

  İnceleme 7.5 MHz rezolüsyon lineer prob kullanılarak erekt pozisyonda valsalva manavrası, derin inspiryum öncesi ve sonrasında yapılmıstır.
  sağ testis 40x23mm , sol testis 37x23mm boyutlarındadır , Her iki testis konturları düzenlidir , parankim ekojeniteleri tabii olarak izlenmiştir. Parankim içersinde yer kaplayan solid - kistik lezyon saptanmamıştır. Epididim boyutları normal sınırlarda olup ,ekojiteleri tabii olarak izlenmiştir.
  Sol pampiniform pleksusu venlerinde ven çapları hafif artmıştır (2,5mm).
  Valsalva ile sağda grade II ,solda grade III reflü akım saptanmıştır.
  Sonuç: sağda grade II ,solda grade III varikosel
  Nasıl bir tedavi uygulayacagımı bilgilendirseniz. teşekkürler

 • Image Description
  Ziyaretçi
  10.12.2011

  Sol testisimin alt kısmında elle dokunulduğunda toplanmış damarlar bulunmaktadır.Herhangi bir ağrı sızı oluşturmamaktadır.Boşalma esnasında sağ testisde şişme olurken sol testis aynı kalmaktadır.Sizce varikosel olabilir mi? Ve varikosel ise hemen ameliyet şart mıdır.İleride ameliyat olduğumuzda kısırlık yine tedavi olur mu?

 • Image Description
  fanatık
  03.01.2012

  merbaha öncelıkle bnm sorunum şu sağ testisim soldakınden daha buyuk ve damarlaşmalar var sol testisim normalken sağ testısım daha buyuk ve üstunde belirgınleşen bı olgu var ve okşadığımda hafif acı oluyor ve damarlaşmalar var VERİKOSEL olabılır galba ama bnmkınde sağ tarafta sorun kısırlık mı kısırlıksa gecer mi acaba bu bır kısırlık belıtısı mıdir çok korkuyoorum bana yardımcı olun

 • Image Description
  Ziyaretçi
  18.01.2012

  dostum 1 ay oldu ben varikoselden ameliyat oldum senin anlattığın tanıların hepsi bende de vardı bu hastalık sağda da olabiliyor solda da genelde solda olmasının sebefbi oradaki damarın sağa göre daha uzun olması ilerki boyutu kısırlık bu işin ihmal etme derim ben

 • Image Description
  arif fira
  31.03.2012

  evet kardeş varikosel veya su toplama sonu kütü olan hastalığın belirtisidir

 • Image Description
  Ferdi
  23.04.2012

  Yaklaşık 4 yıl önce askerde varikosel ameliyatı oldum. Testisimin üzerinde varisleşme şeklinde damarlarım var. Bu görüntü düzelmez mi, ya da düzelmemesinin hastalığın iyileşmemesi ile bir ilgisi mi var? Ne yapmam gerekiyor, lütfen yardımcı olun.

 • Image Description
  Ziyaretçi
  29.05.2012

  varikosel teşhisi kondu doktor ameliyat dedi ama özel nedenlerden dolayı ameliyat olmak istemiyorum benim zaralı sonuçları olur mu bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler i.ç.

 • Image Description
  yusufff
  29.05.2012

  doktor varikosel teşhisi koydu ameliyat dedi ama ben ameliyat olmak istemiyorum acaba ileride daha kötü sonuçlar doğurur mu teşekkürler i.ç.

 • Image Description
  Ziyaretçi
  12.06.2012

  Hocam yaziya gore Varikosel var bende kesin ama burda hic jole kivaminda spermden bahsedilmemis(orta kati jole kivaminda, pirinc buyuklugunde, rengi sariya kaciyor ve hakiki su gibi bir sivi, kesinlikle normal sperme benyemiyor) ..bu varikoselin getirdigi bir sonuc mu yoksa baska bir rahatsizligim mi var...su an doktora gidecek durumda degilim siz zardim ederseniz cok sevinirim....simdiden tesekkurler.

Ürolojik Hastalıklar (Bevliye)
Top